Ketahui sama ada anda layak.

Semua Penerima Ad Grants kami mesti memenuhi kriteria tertentu untuk layak menerima Google Ad Grants dan memastikan kelayakan itu aktif. Berikut ialah cara organisasi bukan untung anda boleh melayakkan diri.

Negara

Mengubah dunia, satu negara pada satu masa.

Kami bekerjasama dengan lebih 20,000 organisasi bukan untung di lebih 50 buah negara. Untuk layak menerima Ad Grant Google, organisasi anda mesti berpangkalan di salah sebuah negara ini.

Kelayakan

Berikut adalah cara untuk layak menerima Google Ad Grants.

Untuk layak menerima Google Ad Grants, organisasi anda mesti:

  • Mulakan dengan memohon kepada Google untuk Organisasi Bukan Untung. Organisasi anda mesti memegang status badan amal yang sah. Sila lihat tapak Google untuk Organisasi Bukan untung untuk mendapatkan takrif status badan amal di negara anda. Entiti dan organisasi kerajaan, hospital dan kumpulan perubatan, sekolah, institusi akademik dan universiti tidak layak untuk menyertai Google untuk Organisasi Bukan Untung, tetapi cabang dermawan institusi pendidikan layak untuk ikut serta.

  • Mengaku dan bersetuju dengan pensijilan yang dikehendaki oleh Google berkenaan dengan syarat tanpa diskriminasi serta penerimaan dan penggunaan derma.

  • Mempunyai tapak web berkualiti tinggi yang memenuhi dasar tapak web Ad Grants.

  • Diluluskan melalui proses prakelayakan Ad Grants selepas organisasi anda mendaftar di Google untuk Organisasi Bukan Untung.

Berikut ialah cara mengekalkan berkelayakan.

Untuk mengekalkan kelayakan Google Ad Grants, organisasi anda mesti mematuhi dasar program.