Ketahui sama ada anda layak.

Semua Penerima Ad Grants kami mesti memenuhi kriteria tertentu untuk layak menerima Google Ad Grants dan memastikan kelayakan itu aktif. Berikut ialah cara organisasi bukan untung anda boleh melayakkan diri.

Kelayakan

Berikut adalah cara untuk layak menerima Google Ad Grants.

Google Ad Grants merupakan sebahagian daripada program Google untuk Organisasi Bukan Untung. Untuk layak menerima Google Ad Grants, organisasi anda mesti:

 • Mulakan dengan memohon kepada Google untuk Organisasi Bukan Untung.
 • Memegang status badan amal yang sah. Sila lihat tapak Google Untuk Organisasi Bukan untung untuk mendapatkan takrif status badan amal di negara anda.
 • Mengaku dan bersetuju dengan pensijilan yang dikehendaki oleh Google berkenaan dengan syarat tanpa diskriminasi serta penerimaan dan penggunaan derma.
 • Mempunyai tapak web langsung yang mempunyai banyak kandungan

Entiti dan organisasi kerajaan, hospital dan kumpulan perubatan, sekolah, institusi akademik dan universiti tidak layak untuk menyertai Google untuk Organisasi Bukan Untung, tetapi cabang dermawan institusi pendidikan layak untuk ikut serta.

Berikut ialah cara mengekalkan berkelayakan.

Untuk mengekalkan kelayakan Google Ad Grants, organisasi anda mesti:

 • Pautkan iklan anda pada satu (dan satu sahaja) domain tapak web, yang harus sama dengan yang telah diluluskan dalam permohonan awal anda.
 • Mengurus akaun AdWords anda secara aktif dengan log masuk sebulan sekali dan membuat sekurang-kurangnya satu perubahan kepada akaun anda setiap 90 hari.
 • Iklan dan kata kunci anda harus sesuai dengan program dan perkhidmatan organisasi anda.
 • Pengiklanan komersil sepenuhnya adalah dilarang. Jika anda mempromosikan produk atau perkhidmatan, 100% daripada hasil mesti diperuntukkan terus kepada menyokong program anda.
 • Iklan anda tidak boleh memaut ke halaman yang terdiri terutamanya daripada pautan ke tapak web lain.
 • Iklan anda tidak boleh menawarkan produk kewangan (seperti gadai janji atau kad kredit) dan turut tidak boleh meminta derma dalam bentuk kereta, bot atau harta lain.
 • Tapak web anda tidak boleh menyiarkan iklan Google AdSense atau pautan pengiklanan gabungan.

Penerima Ad Grants yang didapati melanggar mana-mana garis panduan ini akan disingkirkan daripada program ini. Google berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan atau penyertaan organisasi pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab dan untuk menambahkan atau meminda garis panduan kelayakan ini pada bila-bila masa. Pemilihan dibuat mengikut budi bicara Google dan tidak tertakluk kepada semakan luar.