Ketahui sama ada anda layak.

Semua Penerima Ad Grants kami mesti memenuhi kriteria tertentu untuk layak menerima Google Ad Grants dan memastikan kelayakan itu aktif. Berikut ialah cara organisasi bukan untung anda boleh melayakkan diri.

Kelayakan

Berikut adalah cara untuk layak menerima Google Ad Grants.

Google Ad Grants merupakan sebahagian daripada program Google untuk Organisasi Bukan Untung. Untuk layak menerima Google Ad Grants, organisasi anda mesti:

  • Mulakan dengan memohon kepada Google untuk Organisasi Bukan Untung.
  • Memegang status badan amal yang sah. Sila lihat tapak Google Untuk Organisasi Bukan untung untuk mendapatkan takrif status badan amal di negara anda.
  • Mengaku dan bersetuju dengan pensijilan yang dikehendaki oleh Google berkenaan dengan syarat tanpa diskriminasi serta penerimaan dan penggunaan derma.
  • Mempunyai tapak web langsung yang mempunyai banyak kandungan

Entiti dan organisasi kerajaan, hospital dan kumpulan perubatan, sekolah, institusi akademik dan universiti tidak layak untuk menyertai Google untuk Organisasi Bukan Untung, tetapi cabang dermawan institusi pendidikan layak untuk ikut serta.

Berikut ialah cara mengekalkan berkelayakan.

Untuk mengekalkan kelayakan Google Ad Grants, organisasi anda mesti mematuhi dasar program.